WELCOME TO HAR SAHAI MAHAVIDYALAYA

   समितियों के नाम

  
   5- सांस्कृतिक कार्यक्रम

डॉ0 अमिता अग्रवाल
डॉ0 अजय लक्ष्मी
6-पत्रिका
1- मुख्य सम्पादक डॉ0 डी0सी0 गुप्ता  
2- सहायक सम्पादक डॉ0 सन्तोष शुक्ला[ हिन्दी  
3- सहायक सम्पादक डॉ0 अमिता अग्रवाल अग्रेजी
7- खेलकूद अधिकारी -     प्रो0 स्वदेश श
8- सहायक अधिकारी -    प्रो0 सर्वेश कुशवाहा
9-सेमिनार वर्कशाप आयोजन समिति -
1- वाणिज्य संकाय - डॉ0 बी0एम0 गुप्ता
      डॉ0 सुनील मिश्रा
      डॉ0 रेनू त्रिपाठी
2- विज्ञान संकाय - डॉ0 रचना श्रीवास्तव
      डॉ0 श्वेता सक्सेना
3- बी0एड0 संकाय - डा0 सन्तोष शुक्ला
      डॉ0 अमिता अग्रवाल

Back | Next>>